تراکتور جریمه شد / شکایت سپاهان به جایی نرسید

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مختلف صادر کرد.

تراکتور جریمه شد / شکایت سپاهان به جایی نرسید

به گزارش مملکت آنلاین، به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت بهزاد بشتایم از باشگاه تراکتور تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۱ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۸۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*کمیته وضعیت بازیکنان دعوی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به طرفیت باشگاه ذوب آهن و مهران نفری را مردود اعلام کرد.

*با توجه به شکایت محمد ضیایی سیکارودی از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت مهران مستاجران از باشگاه شهرداری ماهشهر، این باشگاه به پرداخت ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت محمدحسین نائیجی از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۶ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر