پیکان و سایپا محکوم شدند

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال دو باشگاه پیکان و سایپا را محکوم کرد.

پیکان و سایپا محکوم شدند

به گزارش مملکت آنلاین، آرای صادره به شرح زیر است:

* در پی شکایت محمدمهدی لطفی از باشگاه ایران‌خودرو (پیکان)، این باشگاه به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴۹ میلیون و ۵۴۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت جابر نصیری از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۰ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت امین اسدی از سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۹ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۱ میلیون و ۵۵۱ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۸۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت مجتبی حسینی از باشگاه ایران‌خودرو (پیکان)، این باشگاه به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۰ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر