اعلام اسامی سه موسسه آموزش عالی فاقد مجوز فعالیت آموزشی

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، اسامی سه موسسه آموزش عالی فاقد مجوز فعالیت آموزشی از شورای گسترش و فاقد وجاهت قانونی برای صدور دانشگاهی را اعلام کرد.

اعلام اسامی سه موسسه آموزش عالی فاقد مجوز فعالیت آموزشی

به گزارش مملکت آنلاین، براساس اعلام مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، مجموعه «پردیس علوم و فنون ایرانیان" ، مجموعه «غیردولتی غیرانتفاعی علوم تحقیقات ارس» و  مجموعه " پژوهشکده پردیس دانشوران منشور» فاقد مجوز فعالیت آموزشی از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از طرف این مجموعه‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

انتهای پیام/

ارسال نظر