ثبت تورم ۴۰.۷ درصدی در اسفندماه

در اسفند سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۷ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد کاهش یافت.

ثبت تورم ۴۰.۷ درصدی در اسفندماه

به گزارش مملکت آنلاین، در اسفند ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٣٠، ٢ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٢.٣ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٠.٧ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در اسفند ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٢، ٣ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٢.٣ درصد بیشتر از اسفند ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٣، ٥ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در اسفند ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢، ٠ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٢ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اسفند ماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٠، ٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١، ٨ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در اسفند ماه ١٤٠٢

نرخ تورم سالانه کشور در اسفند ماه ١٤٠٢ برابر ٤٠، ٧ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٦.٨ درصد برای دهک اول، تا ٤٢.٢ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٥.٤ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٢ واحد درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/

ارسال نظر