کودک مشتاق با رونالدو دیدار کرد

آدرین، کودک مشتاق دیدار رونالدو سرانجام توانست کریس رونالدو ستاره پرتغالی النصر را از نزدیک ببیند.

کودک مشتاق با رونالدو دیدار کرد

ارسال نظر