مس رفسنجان جریمه شد

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص بازیکن مس رفسنجان اعلام کرد.

مس رفسنجان جریمه شد

به گزارش مملکت آنلاین، در پی شکایت علیرضا نقی زاده از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۲ میلیون و ۹۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر