چهار تیم لیگ برتری محکوم شدند

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را صادر کرد.

چهار تیم لیگ برتری محکوم شدند

به گزارش مملکت آنلاین، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را به شرح زیر صادر کرد:

* با توجه به شکایت محمد طیبی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بابت اصل خواسته و مبل ۴۸۸ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت روح الله سیف اللهی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت امید افشون از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۳۵۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت فرامرز سلطانی آرانی از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محمد علی زارع از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۹۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پرونده شکایت محمدعلی زارع از باشگاه مس رفسنجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت علی اکبر بهلول از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷ میلیون و ۲۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر