آخرین وضعیت صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌های ایرانی

هیات بدوی مجوز باشگاهی پس از بررسی کلیه مستندات باشگاه‌ها در چندین جلسه فشرده، و با توجه به گزارش‌های دپارتمان مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، تصمیمات خود در زمینه باشگاه‌های متقاضی دریافت مجوز کنفدراسیون فوتبال آسیا، ملی، بانوان و فوتسال را اعلام کرد.

آخرین وضعیت صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌های ایرانی

به گزارش مملکت آنلاین، هیات بدوی مجوز باشگاهی پس از بررسی کلیه مستندات باشگاه‌ها در چندین جلسه فشرده و با توجه به گزارش‌های دپارتمان مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، تصمیمات خود در زمینه باشگاه‌های متقاضی دریافت مجوز کنفدراسیون فوتبال آسیا، ملی، بانوان و فوتسال به شرح زیر اعلام کرده است: 

باشگاه سپاهان با توجه عملکرد مطلوب باشگاه در کلیه معیارهای A و B؛ باشگاه حائز شرایط دریافت مجوز AFC Champions League Elite  (ACLE)  تشخیص داده شد.

باشگاه‌های آلومینیوم اراک، استقلال تهران، پرسپولیس تهران، تراکتور تبریز، فولاد خوزستان و گل گهر سیرجان با توجه عملکرد مطلوب در کلیه معیارهای الزامی A؛ حائز شرایط دریافت مجوز  AFC Champions League Elite  (ACLE) با جریمه و ملی ایران (Pro) با جریمه تشخیص داده شدند. با توجه به عدم انجام برخی از معیارهای B، این باشگاه‌ها برای تعیین میزان و نوع جرایم انضباطی مرتبط با مجوز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع می‌شوند.

باشگاه‌های پیکان، شمس آذر قزوین، نساجی مازندران و  هوادار با توجه به نقص مدارک بارگذاری شده در یک یا چند معیار الزامی A، حائز شرایط دریافت مجوز AFC Champions League Elite (ACLE) تشخیص داده نشدند. اما براساس آیین نامه مجوز باشگاهی، این باشگاه‌ها شایسته دریافت مجوز ایران (Pro)  با جریمه هستند. با توجه به عدم کفایت مدارک و مستندات در برخی معیارهای A وB، این باشگاه‌ها برای تعیین میزان و نوع جرایم انضباطی مرتبط با مجوز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع می‌شود.

باشگاه‌های استقلال خوزستان، ذوب آهن اصفهان، صنعت نفت آبادان، مس رفسنجان و ملوان بند انزلی با توجه به نقص مدارک بارگذاری شده در چندین معیار الزامی A، حائز شرایط دریافت مجوز AFC Champions League Elite  (ACLE)  و مجوز ملی ایران (Pro) تشخیص داده نشدند. لذا این باشگاه‌ها برای تعیین میزان و نوع جرایم انضباطی مرتبط با مجوز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع می‌شوند.

باشگاه‌های فولاد مبارکه سپاهان و خاتون بم مطابق با آیین نامه مجوز باشگاهی با توجه عملکرد مطلوب باشگاه در کلیه‌ معیارهای A ؛ حائز شرایط دریافت مجوز AFC Women s' Champions League و ملی ایران برای لیگ برتر بانوان تشخیص داده شدند.

باشگاه‌های پیکان و شهرداری سیرجان با توجه به نقص مدارک بارگذاری شده در یک یا چند معیار الزامی A، حائز شرایط دریافت مجوز  AFC Women s' Champions League تشخیص داده نشدند. اما براساس آیین‌نامه مجوز باشگاهی، این باشگاه‌ها شایسته دریافت مجوز ملی ایران برای لیگ برتر بانوان هستند.

باشگاه‌های مس سونگون، گیتی پسند و آلومینیوم اراک با توجه به نقص مدارک بارگذاری شده در یک یا چند معیار الزامی A، حائز شرایط دریافت مجوزAFC Futsal Championship League تشخیص داده نشدند.

مطابق آئین نامه مجوز باشگاهی، باشگاه می‌تواند ظرف مدت پنج روز به رای هیات بدوی مجوز اعتراض نماید. اعتراضات هفته آینده در هیات استیناف مجوز باشگاهی بررسی خواهد شد. جزئیات نظر اعضای هیات بدوی در کلیه معیارهای مورد نیاز اخذ مجوز برای کلیه باشگاه‌های متقاضی ارسال شده است. مطابق آئین نامه مجوز باشگاهی کلیه تصمیمات هیات بدوی امروز به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌رسد.

انتهای پیام/

ارسال نظر