کسر امتیاز از ۲ باشگاه لیگ دسته اول فوتبال

۲ باشگاه لیگ دسته اول فوتبال با حکم کمیته انضباطی با جریمه کسر امتیاز روبرو شدند.

کسر امتیاز از ۲ باشگاه لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش مملکت آنلاین، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، آرای خود را درباره برخی از باشگاه‌های فوتبال صادر کرد.

* اعمال کسر یک امتیاز از باشگاه خوشه طلایی ساوه جهت بدهی به یدالله صادقی

پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۳۹۱۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ مبنی بر ابلاغ دادنامه شماره ۱۹۳۳ درباره اعمال ماده ۸۹ مقررات انضباطی نسبت به مطالبه وجه آقای یدالله صادقی به طرفیت تیم خوشه طلایی ساوه، باتوجه به قطعیت دادنامه صادره باشگاه مربوطه به کسر یک امتیاز محکوم می‌گردد.

با اعلام کمیته انضباطی سازمان لیگ فوتبال ضمن اعمال آن در جدول مسابقات و ابلاغ به باشگاه مربوطه، باید نتیجه را به این کمیته جهت اختتام پرونده منعکس کند.

* اعمال کسر یک امتیاز از باشگاه خوشه طلایی ساوه جهت بدهی به رسول ناصر بخت

پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۳۹۱۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ مبنی بر ابلاغ دادنامه شماره ۱۹۳۱ در مورد اعمال ماده ۸۹ مقررات انضباطی نسبت به مطالبه وجه رسول ناصربخت به طرفیت تیم خوشه طلایی ساوه، باتوجه به قطعیت دادنامه صادره باشگاه مربوطه به کسر یک امتیاز محکوم می‌گردد.

گفتنی است، با اعلام کمیته انضباطی سازمان لیگ فوتبال ضمن اعمال آن در جدول مسابقات و ابلاغ به باشگاه مربوطه، باید نتیجه را به این کمیته جهت اختتام پرونده منعکس کند.

* اعمال کسر یک امتیاز از باشگاه خوشه طلایی ساوه جهت بدهی به رسول رضایی

پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۳۹۱۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ مبنی بر ابلاغ دادنامه شماره ۱۹۲۹ در خصوص اعمال ماده ۸۹ مقررات انضباطی نسبت به مطالبه وجه رسول رضایی به طرفیت تیم خوشه طلایی ساوه، باتوجه به قطعیت دادنامه صادره باشگاه مربوطه به کسر یک امتیاز محکوم می‌گردد.

گفتنی است، با اعلام کمیته انضباطی سازمان لیگ فوتبال ضمن اعمال آن در جدول مسابقات و ابلاغ به باشگاه مربوطه، باید نتیجه به این کمیته جهت اختتام پرونده منعکس کند.

* اعمال کسر یک امتیاز از باشگاه شهرداری آستارا جهت بدهی به بهزاد سلطانی

پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۳۳۴۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ مبنی بر ابلاغ دادنامه شماره ۱۴۵۳ درباره اعمال ماده ۸۹ مقررات انضباطی نسبت به مطالبه وجه بهزاد سلطانی به طرفیت تیم شهرداری آستارا، باتوجه به قطعیت دادنامه صادره باشگاه مربوطه به کسر یک امتیاز محکوم می‌گردد.

گفتنی است، با اعلام کمیته انضباطی سازمان لیگ فوتبال ضمن اعمال آن در جدول مسابقات و ابلاغ به باشگاه مربوطه، باید نتیجه به این کمیته جهت اختتام پرونده منعکس کند.

* اعمال کسر یک امتیاز از باشگاه شهرداری آستارا جهت بدهی به علی پورمحمد

پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۳۹۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ مبنی بر ابلاغ دادنامه شماره ۱۹۲۸ در مورد اعمال ماده ۸۹ مقررات انضباطی نسبت به مطالبه وجه علی پورمحمد به طرفیت تیم شهرداری آستارا، باتوجه به قطعیت دادنامه صادره باشگاه مربوطه به کسر یک امتیاز محکوم می‌گردد.

گفتنی است، با اعلام کمیته انضباطی سازمان لیگ فوتبال ضمن اعمال آن در جدول مسابقات و ابلاغ به باشگاه مربوطه، باید نتیجه به این کمیته جهت اختتام پرونده منعکس کند.

* اعمال کسر یک امتیاز از باشگاه شهرداری آستارا جهت بدهی به نیما صدرزاده

پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۳۷۸۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ مبنی بر ابلاغ دادنامه شماره ۱۸۰۹ در خصوص اعمال ماده ۸۹ مقررات انضباطی نسبت به مطالبه وجه نیما صدرزاده به طرفیت تیم سردار زند ملایر، باتوجه به قطعیت دادنامه صادره باشگاه مربوطه به کسر یک امتیاز محکوم می‌گردد.

گفتنی است، با اعلام کمیته انضباطی سازمان لیگ فوتبال ضمن اعمال آن در جدول مسابقات و ابلاغ به باشگاه مربوطه، باید نتیجه به این کمیته جهت اختتام پرونده منعکس کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر