اساسنامه سازمان ورزش شهرداری تهران تصویب شد

اعضای شورای شهر تهران اساسنامه سازمان ورزش شهرداری تهران را تصویب کردند.

اساسنامه سازمان ورزش شهرداری تهران تصویب شد

به گزارش مملکت آنلاین، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی تغییرات اساسنامه سازمان ورزش شهرداری تهران را روی میز بررسی قرار دادند و ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: سه اساسنامه سازمان‌های میادین، نوسازی و ورزش باید اصلاح می‌شد که در جلسه گذشته اساسنامه سازمان نوسازی و میادین اصلاح شد و تنها اصلاح اساسنامه سازمان ورزش مانده بود که امروز این مهم در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تنها بند ۳ و ۴ این اساسنامه باید اصلاح شود، گفت: ماده ۳ در خصوص اهداف و ماده ۴ درخصوص حدود وظایف و اختیارات این سازمان است که ما در ماده سوم اعلام کردیم که اهداف سازمان ورزش توسعه، فرهنگسازی، راهبری ورزش همگانی ذیل چارچوب مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران است.

همچنین با پیشنهاد معدنی پور به ماده اهداف سازمان ورزش رعایت سیاست‌های حاکم بر کشور و دستورالعمل‌های مصوب شورای شهر نیز لحاظ شد.

امانی در ادامه گفت: در ماده چهارم اساسنامه تجهیز، نگهداشت، توسعه، استانداردسازی و ارزیابی کل مجموعه‌های شهرداری تهران ملاک عمل قرار گرفته است.

مهدی چمران نیز گفت: بر اساس این اساسنامه سازمان ورزش سیاستگذاری و نظارت می‌کند اما اجازه بهره برداری ندارد.

نهایتا اعضای شورای شهر تهران اساسنامه سازمان ورزش شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

انتهای پیام/

ارسال نظر