ناکامی شمشیربازی اپه ایران در مسابقات مجارستان

شمشیرباز اپه ایران در گرندپری مجارستان نمایش ضعیفی داشت و از مرحله گروهی صعود نکرد.‌

ناکامی شمشیربازی اپه ایران در مسابقات مجارستان

به گزارش مملکت آنلاین، ایران در مسابقات گرندپری شمشیربازی اپه مجارستان یک‌ نماینده داشت که خیلی زود از مسابقات کنار رفت. 

محمد رضایی در مرحله گروهی با پنج شکست و یک پیروزی نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و در همان مرحله حذف شد. 
رضایی در بین ۳۴۲ شمشیرباز حاضر در گرندپری مجارستان در رده ۲۸۸ قرار گرفت. 
نتایج رضایی به شرح زیر است: 
محمد رضایی ۴ - عبدالعزیز از کویت ۵
محمد رضایی ۱ - ماتئوس از لهستان ۵ 
محمد رضایی ۵ - کاسادو از اسپانیا ۳
محمد رضایی ۳- میستیانیک از مجارستان ۵
محمد رضایی ۴ - رامیرز از آمریکا ۵
محمد رضایی ۳ - کولسار از مجارستان ۴

انتهای پیام/

ارسال نظر