روزنامه جهان صنعت تفهیم اتهام شد

درپی توقیف روزنامه جهان صنعت از سوی هیات هیات نظارت بر مطبوعات و ارجاع پرونده به مرجع قضایی، صبح امروز مدیر مسئول این روزنامه جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار و تفهیم اتهام شد.

روزنامه جهان صنعت تفهیم اتهام شد

به گزارش مملکت آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی انتشار یادداشتی در شماره ۲۹ آبان ماه روزنامه جهان صنعت که در آن اتهاماتی به نیروهای انتظامی و حافظان امنیت کشور وارد شده بود، هیات نظارت با اکثریت آرا و مستند به تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات رای به توقیف این روزنامه صادر کرد و مقرر کرد پرونده تخلف جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود.
نویسنده مطلب فوق الذکر نیز به دادسرا احضار شد که امروز در محل دادسرا حاضر شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر