ابلاغ تعداد دفعات حذف نمرات مردودی دانشجویان بین الملل

شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تعداد دفعات حذف نمرات مردودی دانشجویان بین الملل دوره های MBBs و M.pharm را ابلاغ کرد.

ابلاغ تعداد دفعات حذف نمرات مردودی دانشجویان بین الملل

به گزارش مملکت آنلاین، مصوبه جلسه ۲۸۸ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تعداد دفعات حذف نمرات مردودی دانشجویان بین الملل دوره های MBBs و M.pharm جهت اجرا ابلاغ شد.

در این ابلاغ آمده است: در جلسه ۲۸۸ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی موضوع تعداد دفعات حذف نمرات مردودی دانشجویان بین الملل دوره های MBBs و M.pharm (موضوع مصوبه جلسه ۲۷ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی) مطرح و همانند دانشجویان دوره های دکتری عمومی پزشکی و داروسازی تا سقف ۴ نوبت مورد تصویب قرار گرفت.

انتهای پیام/

ارسال نظر