انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز شد و تا پایان هفته ادامه دارد.

انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

به گزارش مملکت آنلاین، براساس برنامه زمان‌بندی شده دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان این دانشگاه در نیمسال اول توسط سامانه آموزشیار انجام شده و از امروز ۲۶ شهریور آغاز می‌شود و تا ۳۰ شهریور ماه ادامه دارد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول باید به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح جدول زیر است:

62729606

انتهای پیام/

ارسال نظر