تورم همچنان افزایشی است

براساس گزارش مرکز آمار، در بهمن ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٥,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٥.٨ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٢.٥ درصد افزایش داشته است.

تورم همچنان افزایشی است

به گزارش مملکت آنلاین، در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۲۵.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل،۱.۴ درصد افزایش ، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۸ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل،۴۲.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.

دربهمن‌ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۵.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۸ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است.

884267

 

در بهمن ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۲۵.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۸ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظوراز تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۱.۴ درصدبوده است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۰.۴- درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»،۲.۳ درصد بوده است. تورم ماهانه بخشها و گروههای مختلف در ماه جاری بصورت زیر است:

884266

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در بهمن ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۲.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

884265

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینه ای کل کشور در بهمن ماه۱۴۰۲

نرخ تورم سالانه کشور در بهمن ماه ۱۴۰۲ برابر ۴۲.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۸.۹ درصد برای دهک اول تا ۴۴.۱ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به۵.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.۶واحد درصد) ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

نمودار تورم ماهانه و نقطه به نقطه برای دهک‌های مختلف هزینه ای در بهمن ماه ۱۴۰۲ به صورت زیر است:

884263

انتهای پیام/

ارسال نظر