بارندگی در خراسان رضوی تقریبا نصف شد

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: میانگین بارندگی در استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۱۱۱.۲ میلیمتر بوده است که این میزان نسبت به دوره آماری بلندمدت ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بارندگی در خراسان رضوی تقریبا نصف شد

به گزارش مملکت آنلاین، علی اصغر دهقان‌پور افزود: بنا بر تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی میزان بارندگی استان در مدت مشابه پارسال ۱۶۲.۷ میلیمتر و در دوره آماری بلندمدت ۱۹۳ میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد بارش استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد کاهش داشته و میزان بارندگی در کلیه مناطق استان، به جز بردسکن، کاشمر، بجستان و ریوش، نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی تصریح کرد: بارندگی استان نسبت به دوره آماری بلندمدت در تمامی شهرستان های استان کاهش داشته که بیشترین بارش در سال زراعی جاری از قوچان با ۲۱۴ میلیمتر و کمترین بارش از جغتای با ۶۷.۱ میلیمتر گزارش شده است.

دهقان پور خاطرنشان کرد: بارندگی در مشهد نیز از ابتدای سال زراعی ۹۲.۲ میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ۵۷ و نسبت به دوه آماری ۶۲ درصد کاهش بارندگی داشته است.

وی گفت: به لحاظ دمایی نیز میانگین دمای هوای استان در سال زراعی جاری ۱۷.۲ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته نیم درصد و نسبت به دوره آماری ۱.۱ درجه سانتیگراد افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی اظهار داشت: میانگین دما از ابتدای سال زراعی تاکنون نسبت به سال گذشته و دوره آماری در تمامی شهرستان های استان افزایش داشته است و میانگین دمای هوای مشهد نیز ۱۶.۷ درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال قبل نیم درصد و نسبت به دوره آماری ۱.۳ درجه افزایش داشته است. گرمترین شهرستان بردسکن با ۲۰.۹ درجه و خنکترین آن قوچان با ۱۲.۸ درجه بوده است.

دهقان پور بیان کرد: به طور کلی از ابتدای سال زراعی تا کنون بیشتر بخش های استان زیر تأثیر وضعیت خشکسالی متوسط تا بسیار شدید قرار داشته است.

انتهای پیام/

ارسال نظر