نتایج جستجو :

  • پنجمین پست اسکله مجتمع بندری کاسپین افتتاح شد

    پنجمین پست اسکله مجتمع بندری کاسپین افتتاح شد

    با حضور مشاور رئیس جمهور پنجمین پست اسکله همچنین ۴ مخزن روغن جدید در مجتمع بندری کاسپین با حجم سرمایه گذاری ۶۸۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم ۵۰ نفر افتتاح و بهره‌برداری شد.