درباره ما

سایت خبری مملکت آنلاین در گروه نشریات 7روز زندگی، دارای مجلات 7روز زندگی، مجله طب سنتی نیک و نو، انتشارات 7 روز و روزنامه سراسری مملکت، در حال ارائه اطلاعات و آگاهی سازی مردم از اخبار روز دنیا است.

این سایت به مدیر مسوولی آقای محمد حیدری و سردبیری سرکار خانم فرخنده امیری اداره می شود.