زندگی خوب می‌ارزد به مرگ مفت!

مملکت آنلاین، چند وقت پیش‌ها دوستم خوابی دیده بود که محتوایش برای من خیلی سهمگین بود.

خواب دیده بود فردی رد شده، و همین‌طوری یکهو ضربه به او وارد کرده و او کشته شده است.

آن لحظه در خواب به مرگ خود آگاه بوده و مات و مبهوت نظاره میکرده است.

ناراحت از این اتفاق شاکی شده و گفته همین؟ همین بود؟ به همین مفتی؟! زندگی مفت، مرگ مفت و تمام؟!

میگفت از خواب که بیدار شدم و انگار جهان برایم کوچیک‌تر شد و زندگی بزرگ‌تر.

با خود گفتم: ببین یه جوری زندگی کن و یه جوری بمیر که وقتی مُردی با خودت نگی، همین؟ زندگی مفت و مرگ مفت!

یه جوری زندگی کن که وقتی مُردی بهت بر نخوره.

به قول پروین اعتصامی:

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن

روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن

همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

والسلام

انتهای پیام/

نویسنده: فرخنده امیری

ارسال نظر