اسامی نامزدهای تاییدشده حوزه انتخابیه رامیان اعلام شد

اسامی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رامیان استان گلستان در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن منتشر شد.

اسامی نامزدهای تاییدشده حوزه انتخابیه رامیان اعلام شد

به گزارش مملکت آنلاین، فرمانداری رامیان به عنوان مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‌های رامیان و آزادشهر در اجرای ماده ٤۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام کرد:

 • سجاد احدی‌پور فرزند عباس کدنامزد ۱۲۵
 • علی‌صغر اصغری فرزند علی اکبر کدنامزد ۱۲۹
 • اعظم بای فرزند محمد کدنامزد ۱۳۲
 • یحیی بای فرزند پخم کدنامزد ۱۳۵
 • محمود بذرافشان فرزند محمد کد نامزد ۱۳۶
 • جانعلی پیری فرزند میران کدنامزد ۱۳۹
 • محمد توکلی فرزند رمضان کدنامزد ۱۴۱
 • موسی حاجی‌کلائی فرزند نورمحمد کدنامزد ۱۴۵
 • زهرا خان‌احمدی فرزند فتح الله کدنامزد ۱۴۸
 • زینب خان‌احمدی فرزند فتح الله کدنامزد ۱۴۹
 • عبدالعزیز خان‌محمدی فرزند محمدحسین کدنامزد ۱۵۲
 • عبدالمجید داز فرزند حاجی محمد کدنامزد ۱۵۴
 • محمددیدگاه فرزند عباسعلی کدنامزد ۱۵۷
 • معصومه رجبلو فرزند علی کدنامزد ۱۵۸
 • جعفر سوسرا فرزند صفرعلی کدنامزد ۱۶۴
 • عبدالرضا سوسر فرزند گلدی کدنامزد ۱۶۵
 • قدمعلی صفری رودبار فرزند محمد کدنامزد ۱۷۱
 • جواد عادلی فرزند جعفر کدنامزد ۱۷۳
 • اسمعیل علی‌بیکی فرزند ابراهیم کدنامزد ۱۷۴
 • مهدی عمرانی فرزند حبیب الله کدنامزد ۱۷۵
 • علی‌اکبر غلامی فرزند اسداله کدنامزد ۱۷۶
 • جمشید قائم مقام فرزند علی‌اصغر کدنامزد ۱۷۸
 • جواد قلیچ‌لی فرزند قاسم کد نامزد ۱۸۱
 • غلامعلی کوهساری فرزند جلال کدنامزد ۱۸۲
 • رضا کوهستانی فرزند محمدتقی کدنامزد ۱۸۳
 • رمضان کیخا فرزند موسی کد نامزد ۱۸۵
 • فرزانه محمدی فرزند محمدرحیم کدنامزد ۱۸۷
 • امید محمودی فرزند عبدالحسین کدنامزد ۱۸۹
 • حسن محمودی فرزند حبیب کدنامزد ۱۹۱
 • مهدی مسعودی فرزند شاه رضا کدنامزد ۱۹۳
 • محمودمهاجر وطن فرزند نورمحمد کدنامزد ۱۹۷
 • حلیمه میرعرب رضی فرزند جانعلی کدنامزد ۲۱۲
 • سیدعلی میرعرب رضی فرزند سید روح‌الله کدنامزد۲۱۳
 • سیدنجفعلی میرعرب رضی فرزند بهارعلی کدنامزد ۲۱۴
 • علی‌اصغر نوروزی فرزند محمد کدنامزد ۲۱۸

انتهای پیام/

ارسال نظر