• زمان معامله سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس…

    سرپرست دفتر شرکت‌ها و اماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی جزییات واریز پول به حساب سرخابی‌ها و زمان معامله سهام دو باشگاه را اعلام کرد و گفت: پول پذیره نویسی در حساب دو باشگاه قرار دارد اما به صورت قانونی مسدود است.

ورزش داخلی