• یک سرپرست برای دو فدراسیون!

    حکم سرپرستی فدراسیون ورزش‌های همگانی توسط وزارت ورزش به سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد شد.

طرح و کارتون