سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت

با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵هزار میلیارد تومان موافقت شد.

سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش مملکت آنلاین، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.

62908265

62908264

انتهای پیام/

ارسال نظر