نزدیک به نیمی از لبنانی‌ها دچار فقر هستند

بانک جهانی اعلام کرد که نرخ فقر در لبنان طی دهه گذشته بیش از ۳ برابر شده و ۴۴ درصد از ساکنان این کشور را در بر گرفته است.

نزدیک به نیمی از لبنانی‌ها دچار فقر هستند

به گزارش مملکت آنلاین به نقل از روسیا الیوم، براساس یک نظرسنجی از خانواده ها در استان های عکار، بیروت، البقاع، شمال لبنان و اکثر مناطق جبل لبنان، از میان هر ۳ لبنانی، یک نفر در سال ۲۰۲۲ فقیر بوده است.

این گزارش بانک جهانی به وضعیت کنونی فقر در کشور و عدم برابری در آن می پردازد.

براساس این گزارش، نرخ فقر پولی از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۲ در مناطق نظرسنجی شده رسیده است.

نتایج این گزارش نشان دهنده اختلاف بسیار در سطح فقر میان مناطق مختلف کشور و میان شهروندان لبنانی و شمار زیاد پناهندگان سوری در لبنان است.

نرخ فقر میان شهروندان لبنان در این نظرسنجی در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۳ درصد و نرخ فقر میان شهروندان سوری ۸۷ درصد است.

انتهای پیام/

ارسال نظر