اعلام حضور مشروط حزب اصلاحات در انتخابات

جبهه اصلاحات با انتشار سند راهبردی خود اعلام کرد که به صورت مشروط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند.

اعلام حضور مشروط حزب اصلاحات در انتخابات

به گزارش مملکت آنلاین، جبهه اصلاحات در بخش‌هایی از این سند با یادآوری شرایط برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و موضع این جبهه و تشریح شرایط کشور، آورده است که می‌توان امیدوار بود نتیجه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری که حداقل برای ۴سال و عرفا برای مدت ۸سال تکلیف قوه مجریه و جایگاه نفر دوم سلسله مراتب قدرت را روشن می کند، در صورت رقابتی و مشارکت جویانه بودن، بتواند در تحقق تعامل عزتمندانه با دنیا،کاهش تحریم های ظالمانه، بهبودی وضعیت اقتصادی و معیشتی ایرانیان و منافع ملی تأثیر به سزایی داشته باشد.

با توجه به نکات فوق جبهه اصلاحات ایران ضمن نظر داشت شرایط نگران کننده کشور و با تاکید بر راهبرد اعلامی خود در انتخابات ١٤٠٢ تصمیم گرفته است:  

۱- با استفاده از فرصت پدید آمده و به منظور بهبود وضعیت کشور به صورت مشروط در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مشارکت کند.

٢- این مشارکت با معرفی نامزد یا نامزدهای اختصاصی انجام ‌می‌پذیرد.

۳- نامزد یا نامزدهای اختصاصی جبهه اصلاحات از میان شخصیت‌های متعهد به نمایندگی از مواضع و دیدگاه‌های اصلاح طلبان انتخاب می‌شوند.

٤- براساس آیین‌نامه جبهه اصلاحات ایران، نامزد یا نامزدهای جبهه در فرایندی دموکراتیک و با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی جبهه تعیین خواهند شد.

٥- اسامی نامزد یا نامزدهای جبهه اصلاحات پیش از پایان بررسی صلاحیت‌ها طی بیانیه‌ای به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

٦- مشارکت جبهه در انتخابات منوط به تأیید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی خود خواهد بود.

٧- در صورت تأیید صلاحیت بیش از یکی از نامزدها، مجمع عمومی جبهه نسبت به معرفی نامزد نهایی خود تصمیم خواهد گرفت.

٨- نامزدهایی که تمایل به کسب پشتیبانی جبهه اصلاحات ایران دارند، باید آن را به جبهه اعلام کنند. در صورت کسب رأی مطابق آیین نامه جبهه اصلاحات ایران، این نامزدها مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

٩- پس از اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص نحوه مشارکت جبهه اصلاحات ایران در این انتخابات به منظور حفظ انسجام جبهه و نیز به موجب تبصره یک ماده شش آیین نامه داخلی، همه اعضای حقوقی و حقیقی ملزم به رعایت این تصمیم هستند.

انتهای پیام/

ارسال نظر