آخرین وضعیت دام سنگین در کشور

بر اساس گزارش های آماری، در زمستان سال گذشته تعداد ۴۱۴ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شد.

آخرین وضعیت دام سنگین در کشور

به گزارش مملکت آنلاین، پروتئین یکی از نیازهای بدن انسان بوده که بخشی از آن به وسیله انواع گوشت سفید و قرمز تأمین می‌شود. در چند سال اخیر به ویژه از اردیبهشت سال گذشته نابه‌سامانی بازار گوشت قرمز نمود پیدا کرد. اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بود که در جراحی اقتصادی دولت سیزدهم تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین نهاده‌های دامی حذف شد. البته کارشناسان این بازار تاکید دارند سیاست‌های غلط دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ زمینه وضعیت بازار امروز را به وجود آورد.

سال گذشته قرار بود برای تأمین نیاز بازار کشور دام پایه پروار وارد کشور شود که بنا بر سیاست‌های تعریف شده در نهادهای متولی این امر عملیاتی نشد و در عوض دام آماده ذبح و گوشت قرمز وارد کشور شد. در ادامه گزارشی آماری از وضعیت تولید دام سنگین می‌آید.

تولید دام پایه پروار در زمستان ۱۴۰۲ تعداد ۴۱۴ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور بود؛ ضمن اینکه تعداد ۳۸۸ هزار رأس گوساله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام متولد شد.

جزئیات بیشتر درباره وضعیت دام سنگین کشور را در اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

ارسال نظر