سقف معافیت مالیاتی اعلام شد

معافیت مالیاتی ۱۴۴ میلیون تومان شد.

سقف معافیت مالیاتی اعلام شد

به گزارش مملکت آنلاین، رییس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل حدود ۴۷ میلیون تومان در سال بود که ما آن را به سه برابر رساندیم و این عدد به ۱۴۴ میلیون تومان برای سال آینده افزایش دادیم؛ لذا تمرکز سازمان امور مالیاتی این است که اولا از نظام سنتی به نظام هوشمند سوق یابد و دوما تمرکزش بر مودیان و فعالان اقتصادی دانه درشت باشد.

حضور ۹۴ هزار شخص حقوقی در سامانه مودیان

وی افزود: در ابتدای سال جاری حدود ۲۰۰۰ مودی اشخاص حقوقی در سامانه مودیان تکالیف خود را انجام می‌دادند در حالی که امروز بالغ بر ۹۴ هزار مودی حضور پیدا کرده‌اند و عمده شرکت‌ها نسبت به صدور صورت حساب الکترونیکی اقدام می‌کنند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه امسال رشدهای چند برابری را در حوزه ارسال صورت حساب الکترونیکی نسبت به سال گذشته شاهد هستیم گفت: هم‌اکنون بالغ بر ۱۵ میلیون صورت حساب الکترونیکی صادر می‌کنیم. در حوزه استقرار زیرساخت‌های سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی با سرعت خوبی گام برمی‌داریم.

سبحانیان تصریح کرد: باید همه آگاه باشند تحولی که می‌خواهد در نظام مالیاتی اتفاق بیفتد مبنی بر اینکه نظام مالیاتی از یک نظام سنتی به یک نظام هوشمند سوق پیدا کند مستلزم طی زمان است و با شیبی باید به این سمت برویم. قانون گذار هم این پیش‌بینی را صورت داده و به همین خاطر برای اشخاص حقیقی یک سیر گام به گام را طراحی کرده است.

وی با بیان اینکه امسال اشاخص حقیقی که بالای ۱۸ میلیارد تومان فروش داشتند موظف به صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان بودند گفت: این عدد در سال آینده تا ۱۴ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین قانون‌گذار یک فرآیند تدریجی و گام به گام را برای توسعه استقرار سامانه مودیان در نظر گرفته است. ما همیشه باید اقدامات تحولی را در یک بستر آموزشی و همراه‌سازی فعالان اقتصادی دنبال کنیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مالیاتی افراد کم درآمد گفت: نظام مالیاتی به سمت هوشمند شدن پیش می‌رود که مالیات اشخاص به صورت سیستمی و مبتنی بر داده تعیین شود؛ بدون اینکه لازم باشد مودی به نظام مالیاتی یا اداره مالیاتی مراجعه کند و مالیات او رسیدگی شود.

سبحانیان تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز سیستمی شدن این است که ما در حوزه مشاغل و اصناف و بازار به جای اینکه آن‌ها را مکلف کنیم اسناد و مدارک نگهداری کنند و آن را کنند به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند یک مالیات مقطوع را برای این افراد تعیین کنیم و از داخل منازل یا محل کارشان مالیات را اگر مورد تاییدشان بود پرداخت کنند.

وی بیان کرد: این موضوع برای سال جاری تا سقف فروش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قابل انجام بود. ما طی رایزنی با مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تلاش کردیم این عدد را به ۱۸ میلیارد تومان افزایش دهیم. به این صورت که فعالان اقتصادی شخص حقیقی که در سال جاری فروششان تا عدد ۱۸ میلیارد تومان باشد می‌توانند از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ که نیازمند تسلیم اظهارنامه و اسناد و مدارک نیست استفاده کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر