شرکت دانش‌بنیان ایرانی وجود توده عظیم متان در تهران را تایید کرد

درحالی که علیرضا زاکانی و مهدی چمران دو مدیر ارشد اداره شهر تهران وجود گارز متان در جنوب تهران را تکذیب کرده بودند انتشار گزارش و مصاحبه ای از عشورزاده مدیر شرکت دانش بنیان ایرانی تیزنگر نشان داد گزارش اولیه ناسا درباره وجود این گاز توسط یک موسسه ایرانی معتبر هم تایید شده است.

شرکت دانش‌بنیان ایرانی وجود توده عظیم متان در تهران را تایید کرد

به گزارش مملکت آنلاین، دو هفته ای می شود که پس از انتشار تصویری در ناسا و گزارش همراه آن درباره وجود گاز متان در محدوده آرادکوه در جنوب تهران در منطقه کهریزک حاشیه ساز شده است . علیرضا زاکانی دو بار این گزارش را تکذیب و ناسا را درغگو لقب داد اما از این گفت که تیمی دانشگاهی در این باره تحقیق خواهد کرد و مهدی چمران هم اعلام کرد این تصاویر متعلق به ایران نیست اما عشورزاده مدیر شرکت دانش بنیان تیزنگر که پیش تر برای تشخیص لکه نفتی در خلیج فارس بسیار ستایش شده اند در این باره گفت با تطبیق نقشه های گرفته شده توسط ماهواره ای اروپایی و تطبیق آنها با نقشه های ناسا گزارش داده شده از سوی آنها تایید شده و وجود گاز متان در جنوب تهران صحت دارد.

اما تیزنگر برای بررسی و فکت چک گزارش ناسا از چه دیتایی استفاده کرده است؟ در این گزارش با استفاده از داده های ماهواره سنتینل ۵ سیستم کوپرنیک آژانس فضایی اروپا و پردازش سری زمانی سال ۲۰۲۲ در محدوده تهران میزان گاز متان مورد بررسی قرار گرفته است . سنجنده TROPOMI بر روی Copernicus Sentinel-۵ Precursor یک سنجنده تصویربرداری نادری است که باند های تصویری با طول موج بین امواج فرابنفش و امواج مادون قرمز را پوشش می‌دهد. این سنجنده از تکنیک‌های سنجش از دور غیرفعال برای رسیدن به هدف خود با اندازه‌گیری در بالای جو (TOA)، تابش خورشیدی منعکس شده و تابش شده از زمین استفاده می‌کند.

با بررسی نقشه منتشر شده در سایت ناسا و گزارش تیزنگر میت وان دریافت محدوده های با غلظت بالا در جنوب تهران یکی است.

انتهای پیام/

ارسال نظر