پلمب ساختمان مخابرات زواره

رییس اداره مخابرات شهرستان اردستان گفت: به نظر می رسد، ملک اداره مخابرات شهر زواره متعلق به شخص حقیقی بوده که در خارج از کشور زندگی می کرده و در نهایت با شکایت‌های متعدد این فرد، دادگاه به این تشخیص می‌ رسد که مالکیت این مکان حقیقی بوده و رأی به قلع و قمع این مکان می‌دهد.

پلمب ساختمان مخابرات زواره

به گزارش مملکت آنلاین، حمیدرضا ترکیان افزود: سال ۱۳۵۰ اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان با ادعای اینکه این مکان موقوفه است آن را به طور اجاره در اختیار مخابرات شهرستان قرار می دهد.

وی اضافه کرد: از سه سال پیش فرد حقیقی که ادعای مالکیت این مکان را دارد اقدام به تنظیم شکواییه در دادگاه علیه اداره مخابرات و اداره اوقاف شهرستان اردستان می کند.

رییس اداره مخابرات اردستان تصریح کرد: فرجام‌خواهی اداره اوقاف نیز نتیجه نداد و در نهایت اداره مخابرات زواره با حکم قضایی روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه پلمب شد.

وی اظهار کرد: اداره مخابرات زواره یک اداره مستقل از مرکز مخابرات اردستان است و اگر مشکلی در شبکه مخابرات زواره به وجود بیایید اداره مخابرات اردستان قادر به ارایه خدمات به مشترکان بخش زواره نخواهد بود.

رییس اداره مخابرات اردستان تاکید کرد: انتظار داشتیم برای ادامه خدمات‌دهی اداره مخابرات زواره به مشترکان و اداره ها و نهادهای مستقر در شهر زواره از پلمب این مرکز حساس مخابراتی جلوگیری می شد.

ترکیان گفت: این مرکز با توجه به استقرار زیر ساخت های متعدد مخابراتی امکان جابجایی در زمان کوتاه به دلیل تعداد زیرساخت‌های موجود را نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: مخابرات زواره هم اکنون هفت نیرو و هشت هزار مشترک دارد که در حال حاضر با پلمبی که شده نمی تواند به خدمات‌رسانی خود ادامه دهد.

انتهای پیام/

ارسال نظر