اعلام اسامی ۶۶ کاندیدای تایید شده حوزه انتخابیه دزفول

فرمانداری دزفول عصر چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اسامی ۶۶ نامزد تایید صلاحیت شده نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه دزفول را اعلام کرد.

اعلام اسامی ۶۶ کاندیدای تایید شده حوزه انتخابیه دزفول

به گزارش مملکت آنلاین به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات حوزه انتخابیه دزفول در راستای اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن به شرح زیر اعلام می‌شود.

 • ۱- عبدالامیر احسان زاده فرزند مجذوبی مشهور به احسانی کدنامزد ۱۲۳
 • ۲- امیر احسانیان فرزند غلامرضا کدنامزد ۱۲۴
 • ۳- مهدی احمدی فرزند عباس کدنامزد ۱۲۵
 • ۴- علی ادابی فرزند اسد مشهور به علی داد کدنامزد ۱۲۶
 • ۵- زهرا اسلامی فر فرزند محمدکاظم کدنامزد ۱۳۲
 • ۶- محمد آژینه فرزند محمدعلی کدنامزد ۱۲۷
 • ۷- میرزاعلی آستی فرزند نبی مشهور به میرزا علی کدنامزد ۱۲۸
 • ۸- علی رضا آل هفت تن فرزند حسن کدنامزد ۱۳۴
 • ۹- سیداحمد آوائی فرزند سید اسمعیل کدنامزد ۱۳۶
 • ۱۰- جواد باغی فرزند غلامعلی مشهور به جواد باغی کدنامزد ۱۳۷
 • ۱۱- علی برهان زهی فرزند مرید کدنامزد ۱۳۸
 • ۱۲- عباس پاپی زاده بالنگان فرزند عباس مشهور به عباس، پاپی، عیسوند پالنگان، پاپی زاده کدنامزد ۱۳۹
 • ۱۳- مسعود پاک سرشت فرزند عزیز کدنامزد ۱۴۱
 • ۱۴- زهراسادات پژوهیده فرزند سیدعزت اله کدنامزد ۱۴۵
 • ۱۵- احسان پورمحمود فرزند احمدعلی کدنامزد ۱۴۸
 • ۱۶- مهدی پیرنیا فرزند سلطانعلی کدنامزد ۱۵۱
 • ۱۷- محمد تاج فرزند احمد کدنامزد ۱۵۲
 • ۱۸- محمود تدین نژاد فرزند محمدکاظم مشهور به محمود کدنامزد ۱۵۳
 • ۱۹- فرهاد جاموسی فرزند شکرالله مشهور به حج فرهاد کدنامزد ۱۵۴
 • ۲۰- محمد جعفری فرزند میرزامراد کدنامزد ۱۵۶
 • ۲۱- مسعودجوادخیاط فرزند طاهر مشهر به خیاط کدنامزد ۱۵۷
 • ۲۲- محسن حاجی وند فرزند روزعلی کدنامزد ۱۵۹
 • ۲۳- سیدمحمدحسینی احمدفداله فرزند سید احمد مشهور به سید ناصر کدنامزد ۱۶۱
 • ۲۴- سعیدحمزاوی فرزند حسن مشهور به سعید حمزاوی کدنامزد ۱۶۲
 • ۲۵- پروین حیدری فرزند صیدحسن کدنامزد ۱۶۳
 • ۲۶- حاجی حسین خورشیدی فرزند حسین کدنامزد ۱۶۴
 • ۲۷-غلامعلی دستوری رزاز فرزند حسین کد نامزد ۲۶۵
 • ۲۸- ایرج دهداری راد فرزند عبداله کدنامزد ۱۶۸
 • ۲۹- محمدعلی دوائی فر فرزند ابراهیم مشهور به دوایی کدنامزد ۱۶۹
 • ۳۰- علیرضارحیمی فرزند محمدحسین مشهور به علی کدنامزد ۱۷۱
 • ۳۱- امیرمحمدرحیمی راد فرزند محمدمراد مشهور به رحیمی کدنامزد ۱۷۲
 • ۳۲- حبیب اله رشتی پور فرزند جلال کدنامزد ۱۷۳
 • ۳۳- نورعلی رئیسی خو فرزند مراد مشهور به دکتر رئیسی، رئیسی خو، دکتر، رئیسی، دره قایدی کدنامزد ۱۷۴
 • ۳۴- بهنام زارعی امین فرزند هاشم مشهور به شهرام کدنامزد ۱۷۶
 • ۳۵- هوشنگ زلقی فرزند شاه حسین مشهور به هوشنگ کدنامزد ۱۷۸
 • ۳۶- حسین زمان فرزند عبدالامیر کدنامزد ۱۷۹
 • ۳۷- مدینه زمانی فرزند محمد کدنامزد ۱۸۱
 • ۳۸- مصطفی سخاوت فرزند ماشی کدنامزد ۱۸۲
 • ۳۹- محمد سعیدی نیا فرزند مصطفی مشهور به محمد کدنامزد ۱۸۳
 • ۴۰- عبدالحسین شاه حسینی نجف آبادی فرزند باباحسین مشهور به خادم الحسینی کدنامزد ۱۸۵
 • ۴۱- نعمت شکوهی منش فرزند محمد مشهور به نعمت کدنامزد ۱۸۷
 • ۴۲- علیرضا شوشی نسب فرزند علیرضا کدنامزد نادعلی
 • ۴۳- مصطفی صادقی نیک فرزند مرادحسین مشهور به مصطفی کدنامزد ۱۹۳
 • ۴۴- رضاصدیقی فر فرزند سلطانعلی کدنامزد ۱۹۴
 • ۴۵- عبدالرضا عباسی فرزند نبی مشهور به عبدالرضا کدنامزد ۱۹۶
 • ۴۶- مجید عقابی فرزند محمد مشهور به مجید کدنامزد ۱۹۷
 • ۴۷- امید علی‌ پور فرزند علی محمد مشهور به امید علیپور کدنامزد ۲۱۲
 • ۴۸- نصرت الله علیان فرزند عرب مشهور به احمد کدنامزد ۱۹۸
 • ۴۹- سیدحبیب اله فارغ فرزند سیدمصطفی مشهور به فارغ کدنامزد ۲۱۳
 • ۵۰- محمدرضافضلعلی پور فرزند فضلعلی مشهور به محمد کدنامزد ۲۱۷
 • ۵۱- محمدعلی قاسمی فرزند یوسف علی کدنامزد ۲۱۸
 • ۵۲- نورعلی کاظمی راد فرزند نادعلی کدنامزد ۲۳۲
 • ۵۳- سیدمحمود کاظمینی فرزند سیدحسین مشهور به سیدمحمود کدنامزد ۲۳۴
 • ۵۴- علی کاوندی نژاد فرزند غلامحسین کدنامزد ۲۳۵
 • ۵۵- عزیزاله گل بهاری فرزند حسن مشهور به عزیزالله کدنامزد ۲۳۷
 • ۵۶- سعید ماندنی کوتیانی فرزند اسحق کدنامزد ۲۳۹
 • ۵۷- سیدمجتبی متقی پور فرزند سیدمحمدعلی کدنامزد ۲۴۱
 • ۵۸- امیرمحمدزاده فرزند حسین کدنامزد ۲۴۳
 • ۵۹- علیرضامختاری زاده فرزند اله یار کدنامزد ۲۴۶
 • ۶۰- زهرا مرادی فرزند باباخون کدنامزد ۲۴۷
 • ۶۱- غلامعلی مهرابی پور فرزند علی مراد مشهور به غلامعلی کدنامزد ۲۵۲
 • ۶۲- غزل مهرنژاد فرزند فریدون کدنامزد ۲۵۳
 • ۶۳- سیدحسن موسوی امجد فرزند سیدمحمدعلی کدنامزد ۲۵۴
 • ۶۴- علی مولائی فرزند میرحسین مشهور به امیرحسین کدنامزد ۲۵۷
 • ۶۵- غلامحسین نوروزی نژاد فرزند علی کدنامزد ۲۶۱
 • ۶۶- ناهید وثوقی نسب فرزند صفرعلی کدنامزد ۲۶۲

انتهای پیام/

ارسال نظر