شناسایی فرار مالیاتی بالغ بر مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان توسط یک شرکت فرآورده‌های گوشتی

یک شرکت معروف فعال در زمینه فرآورده‌های گوشتی در استان البرز بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است.

شناسایی فرار مالیاتی بالغ بر مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان توسط یک شرکت فرآورده‌های گوشتی

به گزارش مملکت آنلاین، اداره کل امور مالیاتی استان البرز از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ به ارزش ۵۰۰  میلیارد تومان خبر داد.

در اعلامیه این اداره آمده است: با عنایت به گزارش مردمی واصله و بررسی‌های انجام شده درخصوص فرار مالیاتی یک شرکت معروف فعال در زمینه فرآورده‌های گوشتی، اداره کل یاد شده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ اقدام به اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم به‌همراه ضابط نیروی انتظامی از دو محل متعلق به شرکت می‌نماید.

با استفاده از مدارک به دست آمده و فایل‌های پشتیبان استخراج شده از نرم‌افزار مالی مورد استفاده شرکت، صورت‌های مالی واقعی به‌انضمام جزییات مربوطه بدست آمده که به تأیید شرکت نیز رسیده است.

نتایج حاصله  منجر به شناسایی فرار مالیاتی بالغ بر مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان، شامل اصل مالیات و جرایم سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ گردید.

بر  اساس اعلام روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، فاصله اجرا تا مرحله رسیدگی و مطالبه تنها ۳۸ روز به طول انجامیده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر